OVO NIJE RADIO NI SPS DEVEDESETIH – SNS izveo radnike komunalnog da izazovu haos u skupstini!

Današnja 12. redovna sednica Skupštine GO Mladenovac zakazana za 14h kasnila je 20 minuta sa početkom, zbog protesta radnika JKP „Mladenovac“ i simpatizera Srpske naapredne stranke iz Mladenovca koji su „organizovano“ došli na protest protiv Boška Obradovića. Prvi čovek Pokreta Dveri došao je u Mladenovac u svojstvu narodnog poslanika i člana skupštinskog odbora za rad i socijalna pitanja kako bi prisustvovao sednici lokalnog parlamenta na koijoj se očekuje usvajanje Lokalnog akcionog plana o unapređenju položaja migranata za period 2017. – 2021. godina (LAP). Protestanti su onemogućili ulazak Obradovića u skupštinsku salu pa je on otišao u kabinet predsednika na sastanak sa predsednikom GO Mladenovac Vladanom Glišićem.

Sednici prisustvuje i direktor JKP „Mladenovac“ Vladeta Lučić koji je na pitanje odbornika Stanislave Blagojević kako je moguće da zaposleni u ovom javnom preduzeću u toku radnog vremena nisu na radnom mestu, rekao da je sve urađeno po zakonu i da su učesnici protesta dobili „privatne izlaznice“.

Pre početka sednice, odbornicima je podeljen dodatni skupštinski materijal, amandman Veća GO Mladenovac koji predlaže da se u Odeljku „Sažetak LAP-a“ doda novi stav 2 koji glasi:

„Ciljevi i zadaci sadržani u Lokalnom akcionom planu o unapređenju položaja migranata za period 2017. – 2021. godina, ne podrazumevaju izgradnju Centara(privremenih ili trajnih) za kolektivni smeštaj tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa“.

U ostalom delu Lokalni akcioni plan o unapređenju položaja migranata za period 2017. – 2021. godina, ostaje nepromenjen.

Sudeći po tome, nepromenjeno ostaje i to da se Opšti cilj mladenovačkog LAP-a sastoji od 11 specifičnih ciljeva. Od kojih se čak četiri (8-11) odnose na tražioce azila i migrante u potrebi bez utvrđenog statusa.

Specifični cilj 8 predviđa da se u pomenutom periodu koji LAP tretira, stvore uslovi za jačanje tolerancije i razumevanja potreba tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa, unapređenjem kvaliteta života u lokalnoj zajednici kroz poboljšanje komunalnih usluga, opremanje prostora za zdravstvene, edukativne, kulturno-umetničke i druge usluge, kao i kroz opremanje dečjih i sportskih igrališta. Kao aktivnosti, odnosno zadaci za realizaciju LAP-a, konkretno Specifičnog cilja 8 se kao prvi korak navodi apliciranje kod komesarijata i donatora, a kao drugi korak formiranje Komisije za realizaciju i opremanje prostora. Treća aktivnost u sprovođenju Specifičnog cilja 8 biće obilazak prostora i i objekata i definisanje potreba, a zatim utvrđivanje specifikacije opreme i materijala. Slede Sprovođenje javne nabavke za isporuku opreme i materijala, zaključivanje ugovora sa dobavljačem i isporuka opreme i materijala i kontrola montaže po ugovoru. Kao poslednja aktivnost u sprovođenju Specifičnog cilja 8 predviđena je komisijska predaja na upotrebu i korišćenje!

 

Tekst: Predrag Aleksendrić

Foto: mladenovacinfo.rs

Подели: